Combinatieproducten

Deze uitleg volgt de basismanier van het aanmaken en beheren van producten, maar gaat hier niet op in.
Klik hier voor uitleg over het aanmaken en beheren van producten.


Combinatieproducten zijn producten die altijd in combinatie met een ander product worden verkocht. Denk bijvoorbeeld aan statiegeld van een petfles, of statiegeld voor een krat van een krat bier. De combinatieproducten worden dus altijd toegevoegd aan de kassa op het moment van de verkoop van het gekoppelde product. Producten die gemarkeerd staan als statiegeld worden niet meegeteld in de omzet.


Een combinatieproduct aanmaken

Het aanmaken van een combinatieproduct werkt eigenlijk op dezelfde manier als het aanmaken van een gewoon product. Echter is het enige verschil dat u aan moet geven dat het om een combinatieproduct gaat. Klik in het productoverzicht op Aanmaken en vul de gewenste gegevens in. In het voorbeeld maken we het product 'Krat' voor een krat bier.


Belangrijk! Onder het kopje Boekhouding is bij de Omzetrekening de volgende rekening gedefinieerd: 201010 Statiegeld. Boekhoudtechnisch dient statiegeld namelijk niet mee te tellen bij de omzet. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een omzetrekening te maken voor het statiegeld van kratten.

Een combinatieproduct koppelen

In dit voorbeeld gebruiken we het product "Bier Flesje (x24)" om een krat aan te koppelen. Bij het product vinkt u Combinatieproducten gebruiken aan. Klik vervolgens op Opslaan. Ga naar het kopje Combinaties, klik op Regel toevoegen en voeg het krat toe aan de rijen. Klik nu weer op Opslaan.Als u het product in de kassa aanslaat zult u ook zien dat het product direct wordt toegevoegd aan uw order.