Sessie sluiten met kastelling

Het is belangrijk om aan het einde van iedere dag een sessie af te sluiten, dit zorgt voor duidelijkheid in de administratie en de rapportages.


Om een sessie af te sluiten klik u op rechtsbovenin het scherm. Klik vervolgens op Kassa afsluiten.Nu zal er een popup verschijnen met de kascontrole, deze ziet er ongeveer hetzelfde uit als tijdens het instellen van het startbalans. De principes zijn in beide gevallen hetzelfde, u kunt per munteenheid invullen hoeveel ervan in de kas zitten - of u kunt het totaal getelde geld invullen bij Totaal geteld
Verder zijn er drie andere knoppen te zien tijdens de eindcontrole:

  • Kastelling overslaan : Sla de kastelling over, de kassa zal op basis van het startbalans en de verkopen een berekening uitvoeren van wat er theoretisch gezien in de kas zou moeten zitten;

  • Open kassalade : Open de kassalade (deze knop werkt alleen wanneer een bonprinter aan de kassa is aangesloten);

  • Kas controle : Bevestig het ingevoerde bedrag en neem dit als afsluitbedrag aan.


Er zal nu een andere pop-up tevoorschijn komen met een overzicht van de huidige sessie, ook wel het Kastellingsoverzicht genoemd. 

Hier worden een aantal zaken voor u op een rijtje getoond:

  • Openingsbalans;

  • Contante transacties;

  • Contante in- of uitnames;

  • Theoretische afsluitbalans (berekend door de bovenstaande punten bij elkaar op te tellen);

  • Werkelijke afsluitbalans (het bedrag dat tijdens de afsluiting is geteld);

  • Kasverschil;

  • PIN transacties;Afromen tijdens het afsluiten


Tijdens het afsluitproces kunt u er voor kiezen om contanten uit te nemen door het aantal in te voeren in het veld Bedrag en daarna te klikken op Neem transacties uit. U zult zien dat de bedragen in het overzicht wijzigen op het moment dat u besluit om de transacties uit te nemen. 


Kascontrole bevestigen

Om de kassa af te sluiten en de kascontrole te beëindigen klikt u op Bevestig kascontrole. De kassa zal nu afsluiten en de transacties boeken.